Sarajlija ogorčen na KJKP Toplane: Grijanje mu isključili, a račune redovno šalju

Ne želim da plaćam nešto što nisam potrošio. Moja dugovanja su sada veća od 3.000 KM, a u idućih 20 godina taj dug će izaći na desetine hiljada KM i Toplane mogu doći u posjed mog stana na osnovu obračuna fiksnih troškova koji u stvarnosti ne postoje, naveo je Radenković.

 

 

Dragan Radenković sa Dolac-Malte od 2009. nije korisnik usluga KJKP Toplane, ali uredno svakog mjeseca dobija račune sa iznosom od 50 KM za fiksne troškove.

 

Bolje rečeno, dužan je plaćati fiksni dio cijene grijanja iako mu se ne isporučuje toplotna energija. Ogorčen je na kantonalne vlasti koje su kroz Uredbu o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije postavile takav sistem da bez obzira na to imao uslugu ili ne, moraš plaćati fiksni dio cijene grijanja tokom cijele godine. On nije želio plaćati nešto što ne dobija i kroz ovih sedam godina njegov dug za grijanje prema KJKP Toplane narastao je na više od 3.000 KM.

 

– Moja majka se 2000. pokušala odvojiti od Toplana jer nije bila zadovoljna grijanjem. Toplane su sudski dokazale da to nije moguće. Pošto majka nije htjela da plaća njihovu uslugu, grijanje joj je isključeno 2009. Umrla je 2012, a ja sam naslijedio stan u kojem i danas živim, grijem se na struju i prezadovoljan sam.

 

Međutim, problem je što od 2009. računi redovno dolaze i traži se od mene da plaćam po 50 KM za fiksni dio cijene. Kroz zakon i kantonalnu uredbu su postavili takav sistem da nema usluga, ali ima para, što je nezakonito jer Zakon o zaštiti potrošača kaže da svaki proizvod ima svoju cijenu. Ali, ova uredba je nju podijelila na fiksni i varijabilni dio i to je potpuno nezakonito. Oni stvaraju obligacioni odnos između stana i šifre stana. Takav obligacioni odnos ne postoji nigdje u svijetu, samo u BiH, govori Radenković, koji čak nema ni ugovor sa Toplanama.

 

Sa Toplanama je, ističe, pokušao da riješi ovaj problem, ali bezuspješno, te je uputio i pismo Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS-a od kojeg traži da pokrene postupak izmjene sporne uredbe.

 

– Ne želim da plaćam nešto što nisam potrošio. Moja dugovanja su sada veća od 3.000 KM, a u idućih 20 godina taj dug će izaći na desetine hiljada KM i Toplane mogu doći u posjed mog stana na osnovu obračuna fiksnih troškova koji u stvarnosti ne postoje, naveo je Radenković.

 

Za komentar smo upitali nadležne u KJKP Toplane, gdje su kazali da Radenković, pozivajući se na Zakon o zaštiti potrošača, zanemaruje da je pravni osnov za donošenje Uredbe Zakon o komunalnim djelatnostima, koji za njihovo preduzeće predstavlja lex specialis.

 

– Članom 23. Uredbe definisano je da se korisnik usluge ne može izdvojiti iz toplifikacionog sistema bez saglasnosti davaoca usluge, a korisnik kojem je odobreno privremeno izdvajanje dužan je platiti troškove izdvajanja iz toplifikacionog sistema i redovno plaćati fiksne troškove, u skladu sa tarifnim sistemom.

 

Fiksni troškovi se odnose na utrošene sirovine i materijal za investiciono i tekuće održavanje, troškove radne snage i naknade, troškove proizvodnih usluga, amortizaciju, nematerijalne troškove, troškove indirektnog zagrijavanja od susjednih stanova, zakupa kapaciteta, održavanja, gubitka toplote u instalaciji grijanja objekta… U skladu sa Uredbom, korisnicima centralnog grijanja za stambeni prostor su 2013. upućeni pozivi za zaključenje ugovora o korištenju toplotne energije.

 

Nepotpisivanje ugovora ne oslobađa obaveze plaćanja cijene centralnog grijanja, kazali su u Toplanama.

Sarajlija ogorčen na KJKP Toplane: Grijanje mu isključili, a račune redovno šalju

| Sarajevo, Slider, Vijesti |
About The Author
-