Pogledajte tajne mape CIA-e: Ameri znali šta se sprema BiH i Balkanu nakon 9. januara 1992!

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) je samo nekoliko dana uoči 9. januara 1992. godine, tačno prije 25 godina, kada je tadašnje rukovodstvo bosanskih Srba proglasilo osnivanje tzv. „srpske republike Bosne i Hercegovine“ procjenilo da se država nalazi na rubu ambisa, te da će zbog, kako su naveli, tvrdih stavova Slobodana Miloševića, oružani sukobi biti neizbježni.

 

CIA se tada, već uveliko pripremala za crni scenarij, što se može vidjeti iz dokumenata sa kojih je skinuta oznaka tajno, a u kojima se, između ostalog krajem decembra 1991. godine, već podržava očekivana odluka o priznavanju nezavisnosti BiH. Američki obavještajci već tada smatrali da nema razloga oklijevati pri priznavanju i BiH, nakon Slovenije i Hrvatske te da to ne bi spriječilo sukob.

Samo nekoliko dana uoči 9. Januara 1992., CIA je za svoje potrebe izradila i niz mapa BiH, Balkana, i Sarajeva.

Na pojedinim dokumentima jasno su ucrtane granice „teritorije koju prisvajaju Srbi“, dok su na drugim već izrađeni mogući koridori za humanitarnu pomoć. Već u dokumentu početkom aprila iste godine, CIA u opsežno analizi sa svim ostalim američkim vojnim i civilnim obavještajim agencijama zaključuje da “Milošević vodi Srbe i u drugim jugoslovenskim republikama ka velikoj Srbiji“ te da jedino snažna međunarodna vojna akcija može biti riješenje.

No, naveli su da to ne podržava niti jedna evropska zemlja, a kao što je poznato, intervencija u BiH je uslijedila tri godine kasnije, tek nakon genocida u Srebrenici, više od 200.000 mrtvih i milion protjeranih.

 

Pogledajte fotografije:

 

granice teritorije koju prisvajaju Srbi

Mapa

Mapa Balkana u vrijeme Prvog svjeskog rata

koridori za humanitarnu pomoć

Etnička mapa Balkana

Procjene teritorije koju je okupirala tzv. srpska republika BiH

Mapa Sarajeva i okolice

 

Pogledajte tajne mape CIA-e: Ameri znali šta se sprema BiH i Balkanu nakon 9. januara 1992!

About The Author
-