Projektom “Gimnazija-garaža”, koji se trenutno nalazi u proceduri javnog uvida i javne rasprave, Općina Centar planira izgradnju sportske sale i garaže koji bi se nalazili u neposrednoj blizini Prve gimnazije.

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 29. redovnoj sjednici održanoj 26. 02. 2015. godine, utvrdilo Nacrt urbanističkog projekta “Gimnazija-garaža” i isti uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 45 dana.Izrada urbanističkog projekta “Gimnazija-garaža” ima za cilj stvaranja planskih preduvjeta za izgradnju nedostajućih sadržaja sportske dvorane (prvenstveno za potrebe tri škole ali i za javne potrebe), te podzemne garaže sa pratećim sadržajima.Razmatrani prostorni obuhvat tretira površinu od 1,6 hektara. Južnu granicu čine rijeka Miljacka i ulica Obala Kulina bana sa objektima Pedagoške akademije, stambenog objekta i Osnovne škole Safvet–beg Bašagić u Gimnazijskoj ulici br. 1. Sjeverna granica ide od Škole primijenjene umjetnosti do Bosanskog kulturnog centra, koji se proteže na zapadnoj granici. Istočnu granicu predstavlja Gimnazijska ulica od objekta Osnovne škole Safet–bega Bašagića do Škole primijenjene umjetnosti.U okviru unutrašnjeg dvorišta nalaze se četiri stambena objekta spratnosti prizemlje i jedan sprat, koji su planirani za rušenje za potrebe izgradnje sportske dvorane i podzemne garaže.Tretman ostalih postojećih objekata je sanacija, renoviranje i adaptacija u funkciji planirane izgradnje dvorišta i obezbjeđenja korektnog standarda postojećeg stanovanja.Planirano je da podzemna garaža ima kapacitet 472 parking mjesta te da bude na četiri etaže. Pored garaža, gradio bi se višefunkcionalni prostor na otvorenom, sportsko igralište, otvorena scena kapaciteta 3.500 mjesta za sjedenje te sportska dvorana za potrebe tri škole, kao i za javne potrebe.

Višefunkcionalni prostor na otvorenom koncipiran je tako da može služiti kao sportsko igralište podijeljeno na tri igrališta za potrebe tri škole, (Prva gimnazija, Osnovna škola Safvet-beg Bašagić i Umjetnička škola), kao i za potrebe većih takmičenja kao jedno igralište. Na ovom otvorenom prostoru moguće je smjestiti otvorenu scenu kapaciteta 3.500 mjesta za sjedenje, kako za potrebe Sarajevo film festivala tako i za druge slične manifestacije.

Sportska dvorana je objekat koji se sastoji od prizemlja i jednog sprata. Prizemlje je podijeljeno na dva dijela, otvoreni javni prostor smješten u kontaktu sa otvorenim igralištem namijenjen za javna okupljanja, kulturne i slične manifestacije, i zatvoreni dio u dijelu orijentisanom prema Prvoj gimnaziji, gdje su smještene svlačionice, odvojene za svaku školu. U ovom dijelu se takođe nalazi interventni izlaz iz podzemne garaže, kao i vertikalne komunikacije za sportsku dvoranu koja se nalazi na spratu.

Sportska dvorana je namijenjena za korištenje od strane tri škole, tako da je podijeljena na tri dijela mrežama ili sličnim fleksibilnim pregradama, koje se lako mogu ukloniti tako da se prostor može koristiti kao jedinstven prostor, koji zadovoljava propozicije za veća sportska takmičenja.

Ipak, bitno je istaći da će usvajanjem ovog urbanističkog plana biti stvoren samo planski preduvjet za realizaciju planiranih sadržaja, a o pitanje same realizacije, rokovima i eventualnim finansijskim sredstvima odlučivat će se naknadno.

(Klix.ba)

Pogledajte sportsku dvoranu, igralište i podzemne garaže koje će se graditi iza Prve gimnazije

About The Author
-