Malo se priča o ovom problemu: Telefoni i bežični internet uništavaju naše zdravlje više nego što smo mislili!

Ubrzani razvoj tehnologije nam je olakšao život, ali i uneo strah od mogućeg štetnog djelovanja – zračenja.

 

 

 

Da li i do kakvih sve neželjenih posljedica po zdravlje ljudi dovodi prekomjerna upotreba pametnih telefina, „vajrles“ modema i ostalih uređaja?

– Da li su i koliko opasna po zdravlje, generalno posmatrano, niko stručan i dobronamjeran nema pravi odgovor. Istina je negdje između najgorih mogućih scenarija za buduće generacije i potpunog ignorisanja bilo kakvog lošeg uticaja – objašnjava  dr Branislav Vulević,naučni saradnik i rukovodilac Odjeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ u Vinči:  koji je ovom problemu posvetio skoro dvije decenije.

 

– Postoje li određeni simptomi kao vid reagovanja ljudskog organizma na električna i magnetska polja?

 

– Najčešće se pominje glavobolja, poremećaj sna i zamor. Međutim, potrebno je naglasiti činjenicu da eminentni naučnici i stručnjaci širom svijeta imaju oprečne stavove po pitanju uticaja električnih i magnetskih polja na ljudski organizam.

 

* Od mobilnih telefona više se i ne odvajamo?

 

 

– Rizici po zdravlje usljed upotrebe mobilnih telefona još uvijek nisu u potpunosti sagledani. Prije četiri godine je Međunarodna agencija za istraživanje kancera zračenje mobilnih telefona svrstala u takozvanu grupu 2B, potencijalno kancerogenu za ljude. Navedena klasifikacija takođe znači i da su potrebna dalja istraživanja.

Mobilni telefoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje najmanje polovinu zračenja koje se emituje. S druge strane, kada je mobilni telefon uključen a ne koristi se, već se nalazi „u stanju mirovanja“, orijentaciono na svakih 15 minuta pošalje po jedan kratak signal najbližoj baznoj stanici, koja ga registruje po posmatranoj lokaciji.

 

To zapravo znači da je tada zračenje zanemarljivo. Vrlo je važno napomenuti da se prilikom poziva nekog broja, sačeka par sekundi dok se ne uspostavi veza pa tek onda aparat prisloni na uho.

Tokom razgovora svaki mobilni telefon emituje različite vrijednosti radiofrekfencijskog zračenja u zavisnosti od kvaliteta samog telefona, ali i od položaja u odnosu na antene baznih stanica mobilne telefonije. Ukoliko su antene baznih stanica bliže, zračenje mobilnih je manje i obrnuto. Tokom noći kada nam mobilni nisu potrebni treba ih staviti što dalje od glave.

 

RIZIK PO ZDRAVLjE

 

Svi vole bežični internet. Nema više nezgodnih i ružnih kablova koji se rastežu po podu. Međutim, ako se zna da ruteri i modemi šalju signale kroz zidove putem elektromagnetnog zračenja, zašto ti signali ne bi mogli da prođu i kroz naša tijela? A bežični internet svi imamo i kući, na poslu, u kafiću, tržnom centru…

Dodatni problem je što niko nikad ne gasi svoj Wi-Fi. Dakle, zračenje je prisutno non-stop. Ne zaboravimo da i naše komšije, vjerovatno, poseduju bežični internet…

Postoje studije koje pokazuju da dugoročno izlaganje talasima, koje stvaraju ruteri, može da izazove oštećenja mozga, gubitak pamćenja, pa čak i tumore. Međunarodna agencija SZO za istraživanje raka je klasifikovala RF zračenje kao ozbiljan rizik po zdravlje i spada u isti kategoriju kao što je duhan, azbest i benzen.

 

 

 

 

(Novosti)

Malo se priča o ovom problemu: Telefoni i bežični internet uništavaju naše zdravlje više nego što smo mislili!

| Porodica i zdravlje, Slider |
About The Author
-